Szanowni Państwo,

Pragniemy uprzejmie poinformować, że mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma ERDA Invest Damian Cezary Ciesielski, ulica Genewska 4, 72-006 Mierzyn, Polska. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji: erdainvest@gmail.com, telefon: (+48) 735-027-037.

Pragniemy poinformować Panią/a iż dane są przechowywane w sposób bezpieczny w naszej firmie.

Dane będą przetwarzane w celach: związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, w tym marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Treści marketingowe będą dostarczane w formie wiadomości e-mail, telefonicznie bądź listownie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające (działające na nasze zlecenie), takie jak: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, firmy kurierskie.

Uprzejmie informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez ERDA Invest Damian Cezary Ciesielski Pani/Pana danych osobowych:

  • prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie
  • prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

Aby usunąć dane osobowe z bazy Administratora, można złożyć oświadczenie, wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie.

Jako Administrator przetwarzamy Twoje dane w celach związanych z: prawidłowym wykonywaniem umów zawartych z Panią/em kontaktem w związku ze świadczeniem usług przedstawieniem naszych ofert

Pragniemy zapewnić Państwa, iż ERDA Invest Damian Cezary Ciesielski dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczenie, przypadkową utratą , zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Z poważaniem
ERDA Invest Damian Cezary Ciesielski

Szeroka gama produktów

Wykonujemy na zamówienie szeroką gamę posadzek, żywicznych przemysłowych oraz dekoracyjnych o różnorodnych, dostosowanych do Państwa potrzeb właściwościach, o praktycznie nieograniczonej gamie kolorów i wzorów.

Dla spełnienia wszelkich potrzeb obiektów przemysłowych powstały specjalistyczne systemy posadzkowe. Posadzki o przeznaczeniu komercyjnym charakteryzuje dekoracyjny wygląd, możliwość tworzenia wzorów i ciekawych połączeń kolorystycznych przy dużej odporności na ścieranie.

(c) patoka.com.pl
Nowoczesny materiał wysokiej jakości. Produkcja i sprzedaż.
Zapraszamy do współpracy.